0
ЧЛАНОВА СИНДИКАТА РАДНИКА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Синдикат радника Електропривредe Србије је јединствена интересна организација, која остварује и штити радне, економске, социјалне и професионалне интересе и права својих чланова организованих у синдикалне организације основане у  ЕПС-Групи, у ЈП ЕМС-у, ЈП ПЕУ и ЈП ПК Косово, ЈП ТЕ Косово и ЈП Електрокосмет  и у  другим  издвојеним или новооснованим предузећима  пратећих делатности,  односно синдикалне организације основане у делатности експлoатацијeпрераде и транспорта угља, производње електричне  енергије, управљања електроенергетским системом, преноса, дистрибуције и трговине електричном енергијом.