OBAVEŠTENJE

Na sednici Izvršnog odbora Sindikata radnika EPS-a koja je održana 9.12.2021.godine u Beogradu, doneta je odluka da se Poslodavcu uputi zahtev za isplatu zajma zaposlenima u JP EPS kao i zaposlenima u JP Kosovo u iznosu od 40.000 dinara. Isplata zajma se može očekivati do kraja decembra. Način otplate zajma utvrdiće se Sporazumom izmedju Sindikata…