ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колеге, пресудом коју је донео касациони суд, а тиче се повраћаја средстава исплаћених по основу ранијих тужби радника за накнаду штете због умањене зараде на основу сменског рада и обрачуна ниже вредности радног сата односи се на раднике Колубаре Метал и Термоелектране Никола Тесла. Наведени запослени изгубили су спор.