ИСТОРИЈАТ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СИНДИКАТА РАДНИКА ЕПС

На основу члана 38 Општег колективног уговора и члана 143 Колективног уговора за Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ (Службени гласник Републике Србије, бр.33/95) и одлуке Скупштине Синдиката ЕПС-а од 08.05.1997 Главни одбор Синдиката ЕПС-а је на седници дана 17.12.1997.године донео Статут Фонда Солидарности за пружање материјалне помоћи  радницима ЈП ЕПС-а.

Оснивач Фонда је Синдикат радника „Електропривреда Србије“ а правила су регулисана Правилником Фонда Солидарности радника ЕПС-а

Циљеви овог Фонда су помагање радницима и члановима њихових породица (деци и брачном партнеру) у решавању одређених  стања материјалне потребе а у сврху адекватне здравствене помоћи како би се ублажило односно санирало стање социјалне потребе.

Социјалне потребе се решавају кроз деловање Фонда на нивоу ЈП ЕПС-а али и фондова који су формирани у огранцима у оквиру ЈП ЕПС-а.

Синхронизован је рад регулисан међусобном сарадњом кроз правила тако да се тражење помоћи преко овог Фонда обезбеђује и сагласношћу матичног Фонда огранка, односно синдикалне организације дела предузећа ЕПС-а у коме остварује зараду запослен.

Фонд од оснивања пролази  различите фазе функционисања у зависности од прилика и снаге Синдиката ЈП ЕПС-а што се кратко може овако преставити:

Од оснивања тачније 1998 године Фонд остварује циљеве преко Ресора за социјалну заштиту у оквируСиндиката ЕПС-а као предлагача давања помоћи  и Главним одбором  који одобрава помоћ.

Проблеми с којима се тада суочавао Фонд, као институција у зачетку, је нередовно и несигурно уплаћивање срестава које се тада регулисало на годишњем нивоу (Планом пословања предузећа). Уплате су касниле и планирање није било могуће.

Тада, за  260 000 потенцијалних корисника није био лак задатак направити правила Фонда. Потенцијални корисници су запослени (око 65 000 и чланови породице што је укупно 260 000). Правила су морала бити „строга“ а праведна а истовремено јавила се потреба да се у свим деловима предузећа формирају такозвани“мали“ фондови како би се испод две просечне зараде помоћи могле остварити на том нивоу.  Дакле, рад овог Фонда посматрамо са фондовима огранака као заједнички допринос социјалној сигурности радника ЕПС-а.

Нажалост сустизале су ово предузеће и колективне несреће као што је страдање рудара у руднику Соко у Соко Бањи (јануара 1998) и проблем расељених радника ЕПС-а са Косова и Метохије (1999 услед Нато бомбардовања и агресије која се наставила и  након бомардовања) и све структуре Синдиката ЕПС-а су се прилагођавале са активним и конструктивним помагањем у овим ситуацијама.

Нова фаза консолидовања Фонда (јула 2001 године) наступа доношењем Правилника и конституисањем Управног одбора Фонда. Ово су институционални темељи Фонда али и даље уплате за Фонд на годишњем нивоу. консолидовања и унапређивања рада у целини али и даље уплата срестава је на годишњем нивоу.

 Друга фаза  од консолидовања управљања у новом сазиву (од 2005 године) када се и даље ради на материјалној помоћи али се проширује помоћ кроз саветодавни рад  и промовишу се вредности овог Фонда кроз интезивирање непосредне сарадње са фондовима огранака у оквиру ЈП ЕПС-а.

Трећа фаза (од 2010) је карактеристична по новом функционисању и унапређењу пре свега консолидовањем уплате срестава за Фонд на основу Колективног уговора на месечмом  нивоу што обезбеђује сигурност функционисања Фонда.

Данас Фонд заједно са фондовима у оранцима ЈП ЕПС-а односно синдикалним организацијама чини интегративну снагу Синдиката радника ЈП ЕПС-а кроз обезбеђивање социјалне сигурности запосленима односно пружањем помоћи у стању здравствених потреба како запослених тако и њихових чланова породице са сталним унапређењем рада   ових двадесетак година.

 Резултати овог Фонда су спашени многи животи и рођени нови као правовремена помоћ.

У томе су помогле консултације са најзначајнијим стручњацима како из наше земље тако и у иностранству.

Препознати смо у широј друштвеној заједници као институција са традицијом која иде и испред времена кроз ефикасно помагање својим запосленима у циљу  решавања најкомпликованијих здравствених потреба.

Унапређење рада и сарадње је континуирани задатак овог Фонда заједно са фондовима  огранака  предузећа ЈП ЕПС-а. Иако смо поносни на постигнуте резултате има простора да се унапреди рад не само материјалном подршком већ и саветодавним радом и повезивањем са појединцима и институцијама не само  у тренутку када је помоћ потребна већ и превентивно. Правовременост у пружању подршке и помоћи је основа наше праксе.