1.  СО ЕПС TE „Костолац“ и СО ЕПС КО „Костолац“, Костолац чији чланови послове свог радног места из области експлоатације угља и производње електричне енергије обављају  код послодавца  ЕПСа – Огранак ТЕ-КО Костолац, у складу са правилима о раду СО.


2.  СО ЕПС „Колубара“, Лазаревац чији чланови послове свог радног места из области експлоатацијеугља обављају код послодавца ЕПСа-Огранак Колубара, у складу са правилима о раду СО.


3. СО ЕПС   „ТЕ Никола Тесла“ Обреновац чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају код послодавца  ЕПСа-Огранак ТЕ Никола Тесла  у складу са правилима о раду СО.


4.  СО ЕПС „Панонске електране“, Нови Сад чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају   код послодавца ЕПСа- Огранак Панонске електране, у складу са правилима о раду СО

 http://www.eps.rs/lat/panonske


5. СО ЕПС  „Дринско-Лимске ХЕ“,  Бајина Башта  чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају код послодавца ЕПСа- Огранак Дринско-Лимске ХЕ, у складу са правилима СО .


6. СО ЕПС „ХЕ Ђердап“, Кладово чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају код послодавца ЕПСа– Огранак Ђердап у складу са правилима о раду СО.


7. СО  ЕПС  „Управа  ЕПС-а“, Београд чији чланови послове свог радног места из области Управе у ЈП ЕПС обављају код послодавца ЕПСа на  подручјима одређеним правилима о раду СО.


8. СО „ЕПС Снабдевање“ Београд чији чланови послове свог радног места из области снадбевања ел.енергијом  обављају код послодавца ЕПС -Огранак Снабдевање на  подручјима одређеним правилима о раду СО.


9. СО ЈП „ПК Косово“, Београд.


10. СО ЈП „ТЕ Косово“, Београд.


11. СО ЈП „Електрокосмет“, Београд.


12. Синдикат радника „ПЕУ“, Ресавица.

http://www.jppeu.rs


13. Синдикат „ЕМС“, Београд.