1.  СО ЕПС TE „Костолац“ и СО ЕПС КО „Костолац“, Костолац чији чланови послове свог радног места из области експлоатације угља и производње електричне енергије обављају  код послодавца  ЕПСа – Огранак ТЕ-КО Костолац, у складу са правилима о раду СО.

http://www.te-ko.rs​

2.  СО ЕПС „Колубара“, Лазаревац чији чланови послове свог радног места из области експлоатацијеугља обављају код послодавца ЕПСа-Огранак Колубара, у складу са правилима о раду СО.

https://www.sindikatkolubara.rs

3. СО ЕПС   „ТЕ Никола Тесла“ Обреновац чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају код послодавца  ЕПСа-Огранак ТЕ Никола Тесла  у складу са правилима о раду СО.

http://www.sindikattent.rs​

4.  СО ЕПС „Панонске електране“, Нови Сад чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају   код послодавца ЕПСа- Огранак Панонске електране, у складу са правилима о раду СО

 ​http://soepsodsevns.rs

5. СО ЕПС  „Дринско-Лимске ХЕ“,  Бајина Башта  чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају код послодавца ЕПСа- Огранак Дринско-Лимске ХЕ, у складу са правилима СО .

http://dlhe.rs

6. СО ЕПС „ХЕ Ђердап“, Кладово чији чланови послове свог радног места из области производње електричне енергије обављају код послодавца ЕПСа– Огранак Ђердап у складу са правилима о раду СО.

http://www.djerdap.rs

7.  СО ЕПС ОДС „Електровојводина“,  Нови  Сад, чији чланови послове свог радног места из области дистрибуције електричне енергије и одржавања електроенергетских објеката и послове подршке овим областима обављају код послодавца ЕПСа и ОДСа на  подручјима , одређеним правилима о раду  СО.

http:// soepsodsevns.rs

​ 

8.  СО ЕПС ОДС „Електросрбија“, Краљево чији чланови послове свог радног места из области дистрибуције електричне енергије и одржавања електроенергетских објеката и послове подршке овим областима обављају код послодавца ЕПСа и ОДСа на  подручјима  одређеним правилима о раду  СО.

http://www.sindikatels.org​

9.  СОЕПС ОДС    „Југоисток“, Ниш чији чланови послове свог радног места из области дистрибуције електричне енергије и одржавања електроенергетских објеката обављају и послове подршке овим областима обављају код послодавца ЕПСа и ОДСа на  подручјима  одређеним правилима о раду  СО.

http://www.sindikat-jugoistok.org.rs

10. СОЕПС ОДС „Центар“, Крагујевац чији чланови послове свог радног места из области дистрибуције електричне енергије и одржавања електроенергетских објеката обављајуи послове подршке овим областима обављају код послодавца ЕПСа и ОДСа на  подручјима  одређеним правилима о раду  СО.

http://www.sindikatcentar.rs

11. СО ЕПС ОДС „ЕД Београд“, Београд чији чланови послове свог радног места из области дистрибуције електричне енергије и одржавања електроенергетских објеката обављају и послове подршке овим областима обављају код послодавца ЕПСа и ОДСа на  подручјима  одређеним правилима о раду  СО.

https://sindikatedb.rs​

12. СО  ЕПС  „Управа  ЕПС-а“, Београд чији чланови послове свог радног места из области Управе у ЈП ЕПС обављају код послодавца ЕПСа на  подручјима одређеним правилима о раду СО.

http://sindikat-dir.rs

13. СО „ЕПС Снабдевање“ Београд чији чланови послове свог радног места из области снадбевања ел.енергијом  обављају код послодавца ЕПС -Огранак Снабдевање на  подручјима одређеним правилима о раду СО.

http://www.eps-snabdevanje.rs​

14. СО ЈП „ПК Косово“, Београд.

15. СО ЈП „ТЕ Косово“, Београд.

16. СО ЈП „Електрокосмет“, Београд.

17. Синдикат радника „ПЕУ“, Ресавица.

http://www.jppeu.rs/​

18. Синдикат „ЕМС“, Београд.

http://www.sindikatems.org.rs/​