ТЕЛЕФОНИ

011 2629 418

011 2024 902

011 2628 323

ПИБ: 101512972

МАТИЧНИ БРОЈ: 07907443  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6014385272 

ТЕКУЋИ РАЧУН: 355-1012398-04